Kierownictwo KMP Gliwice - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Kierownictwo

Kierownictwo KMP Gliwice

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

 

 mł. insp. Marek Nowakowski

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

mł. insp. Mariusz Luszawski

Zastępuje Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach podczas jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje: Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Sztab Policji oraz komisariaty: II i IV.

                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

p.o.

mł. insp. Mariusz Klepek

 

 

 

Zgodnie z podzialem kompetencji nadzoruje: WydziaŁ Kryminalny, Wydzial ds. Przestępczosci Gospodarczej, Wydział dw. z Przestepczością Przeciwko Mieniu, Wydział ds. Przestępczości Nieletnich, Zespół Techniki Kryminalistycznej, Referat Łączności i Informatyki.