Przyjmowanie skarg - Skargi - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Przyjmowanie skarg

Komendant Miejski Policji w Gliwicach przyjmuje osoby wnoszące skargi na działania Policji, w każdy wtorek, w godzinach od 14:00 do 18:00.

Osoby chcące bezpośrednio złożyć skargę u komendanta, winny wcześniej umówić się telefonicznie: nr (032) 33 69 212.


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811
 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

 

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00