Twój dzielnicowy

Wykaz działań priorytetowych dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

Na podstawie § 38 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wdrożyli do realizacji plany działań priorytetowych.

KOMISARIAT POLICJI I W GLIWICACH:

NA OKRES 1.02.2018 – 31.07.2018 R.

 

REJON NR 1. sierż.szt. Michał Goik

Podjęcie działań zmierzających do uporządkowania terenu na podwórzach posesji przy ul. Rynek 20-22 w Gliwicach: zamontowanie bram i częściowego monitoringu, co wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetykę tej części Starówki.

 

REJON NR 2. sierż. Piotr Stepek

Ograniczenie zjawiska demoralizacji nieletnich (przemocy), mającego związek z przynależnością uczniów do grup kibicowskich różnych drużyn piłkarskich, występującego na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych przy ulicy Ziemowita 12 w Gliwicach.

 

REJON NR 3. sierż. Michał Gritzner

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych na Alejce Sikornik w Gliwicach (odcinek od ul. Kosów do ul. Derkacza na wysokości Domu Pomocy Społecznej).

 

REJON NR 4. st.sierż. Rafał Woźnicka

Wyeliminowanie procederu nieprawidłowego parkowania w rejonie skrzyżowania ulic Czajki, Mewy i Bekasa w Gliwicach.

 

REJON NR 5. mł.asp. Krzysztof Zimończyk

Podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie, wyremontowanie bądź wyburzenie dwóch nieużytkowanych obiektów położonych na terenie osiedla Sikornik przy ul. Kormoranów 2 w Gliwicach, które przyczynią się do wyeliminowania zjawiska grupowania się osób w tym miejscu.

 

REJON NR 6. asp.szt. Mariusz Wicenciak

Podjęcie działań mających na celu uzupełnienie przez mieszkańców ul. Olchowej w Gliwicach (i przyległych) brakujących tablic z nazwą ulicy i numerem posesji.

 

REJON NR 7. st.sierż. Lesław Golas

Podjęcie działań mających na celu uzupełnienie przez mieszkańców rejonu Wójtowej Wsi w Gliwicach brakujących tablic z nazwą ulicy i numerem posesji.

 

REJON NR 8. asp.szt. Mariusz Doberstein

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz grupowania się osób w rejonie podwórka umiejscowionego przy ul. Lompy 9-15 w Gliwicach.

 

REJON NR 9. st.sierż. Filip Grochowina

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz grupowania się osób w rejonie ciągu garaży przy ul. Mielęckiego i Plebicytowej w Gliwicach.

 

REJON NR 10. mł.asp. Leszek Zawadzki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz grupowania się osób w rejonie Parku Starokozielskiego w Gliwicach.

 

REJON NR 11. asp.szt. Wojciech Mokrzycki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz grupowania się osób w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Czwartaków w Gliwicach (okolice Biblioteki oraz klubu bilardowego).

 

REJON NR 12. mł.asp. Tomasz Wysocki

Podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia brakujących oznakowań numerów posesji (zwłaszcza domków jednorodzinnych) w rejonie dzielnicy Ostropa i Wilcze Gardło.

 

REJON NR 13. asp. Dariusz Trzaska

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych i procederu zaczepiania klientów przez żebrzące osoby bezdomne w rejonie sklepu „Tesco” przy ul. Łabędzkiej 26 w Gliwicach.

 

REJON NR 14. sierż.szt. Norbert Marcol

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu "Żabka" przy ul. Kozielskiej 145 w Gliwicach.

 

REJON NR 15. asp.szt. Tomasz Kutta

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulic Kościuszki i Szprynek w Sośnicowicach - grupowanie się osób w tym rejonie, spożywanie napoi alkoholowych, zaczepianie przechodniów, zakłócanie ładu i porządku publicznego a także ciszy nocnej okolicznym mieszkańcom.

 

REJON NR 16. asp.szt. Grzegorz Olszewski

Podjęcie działań zmierzających do oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola przy ul. Wiejskiej 1 w Sierakowicach.

 

 

KP II W GLIWICACH:

NA OKRES 1.02.2018 – 31.07.2018 R.

 

REJON NR 1. mł.asp. Marian Horobiec

Ograniczenie występowania występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu „Żabka” przy ul. Harcerskiej 4 w Gliwicach.

 

REJON NR 2. mł.asp. Tomasz Lebok

Ograniczenie i przeciwdziałanie zakłóceniu ładu i porządku publicznego w obrębie skweru i placu zabaw przy ul. Sztabu Powstańczego 21 do 33 w Gliwicach.

 

REJON NR 3. asp.szt. Piotr Woźniak

Ograniczenie zakłócenia ładu i porządku, niedopuszczenie do niszczenia mienia i aktów dewastacji a także doprowadzenie do wykrycia sprawców tych czynów w bramie posesji przy ul. Świętojańskiej 27 w Gliwicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Radosław Krakowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu „Piotruś” przy ul. Jana Śliwki 24 w Gliwicach.

 

REJON NR 5. st.asp. Zbigniew Dworszczak

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu „Piotruś” przy ul. Tarnogórskiej 73 w Gliwicach.

 

REJON NR 6. mł.asp. Sławomir Sobiech

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Opolskiej 23 w Gliwicach.

 

REJON NR 7. mł.asp. Patryk Posacki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w obrębie sklepu monopolowego przy ul. Wolskiego 7a w Gliwicach.

 

REJON NR 8. asp.szt. Grzegorz Świderski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Elżbiety 5-9 w Gliwicach.

 

REJON NR 9. sierż.szt. Wojciech Hańczyk

Ograniczenie występowania zakłócenia ładu i porządku publicznego, niedopuszczenie do dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu na terenie placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Elsnera 25 w Gliwicach.

 

REJON NR 10. st.asp. Dariusz Krawiec

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych na skwerze między ulicami Warszawska, Św. Andrzeja i Gierymskiego w Gliwicach.

 

KP III W GLIWICACH:

NA OKRES 1.02.2018 – 31.07.2018 R.

 

REJON NR 1. sierż.szt. Rafał Mitko

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych występujących na terenie posesji, i w jej bezpośrednim otoczeniu, przy ul. Wyszyńskiego 14 A,B,C,D w Gliwicach.

 

REJON NR 2. asp.szt. Mariusz Rebizant

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru pomiędzy ulicami Dunikowskiego a Wrocławską w Gliwicach.

 

REJON NR 3. asp.szt. Jerzy Zadka

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz dewastacji mienia w otoczeniu posesji i na klatce schodowej przy ul. Szarej 12 w Gliwicach.

 

REJON NR 4. sierż.szt. Ariel Grodoń

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz dewastacji na terenie powstającego placu zabaw i rekreacji w parku im. Bolesława Chrobrego w Gliwicach.

 

REJON NR 5. mł.asp. Michalina Labusek

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w porach popołudniowo-nocnych w obrębie posesji i klatki schodowej przy ul. Pszczyńskiej 96 w Gliwicach.

 

REJON NR 6. asp.szt. Mirosław Trojanowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych i dewastacji mienia w rejonie skweru zlokalizowanego za budynkami przy ul. Asnyka 21-23a w Gliwicach.

 

REJON NR 7. st.sierż. Mateusz Piórkowski

Ograniczenie występowania zjawiska niszczenia zieleni oraz niszczenia mienia w rejonie skrzyżowania ulic Kilińskiego i Asnyka w Gliwicach.

 

REJON NR 8. sierż.szt. Piotr Radzik

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Gliwicach.

 

REJON NR 9. asp.szt. Mariusz Dapa

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w obrębie sklepu przy ul. Robotniczej 10 w Gliwicach.

 

REJON NR 10. asp.szt. Janusz Rudzki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w obrębie sklepu monopolowego przy ul. Modrzejewskiej 2 w Gliwicach.

 

 

KOMISARIAT POLICJI IV W GLIWICACH:

NA OKRES 1.01.2018 – 30.06.2018 R.

 

REJON NR 1. asp.szt. Dariusz Jezierczak

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w godzinach popołudniowych i nocnych przy ul. Radosnej w Gliwicach.

 

REJON NR 2. st.sierż. Grzegorz Tomanek

Poprawa bezpieczeństwa drogowego, tj. zniwelowanie ruchu samochodów ciężarowych oraz przekraczania prędkości przy ul. Strzelców Bytomskich w Gliwicach (od ul. Jagodowej do ul. Nad Łąkami).

 

REJON NR 3. asp.szt. Przemysław Gryz

Poprawa bezpieczeństwa drogowego, tj. zniwelowanie przekraczania prędkości przy ul. Zygmuntowskiej w Gliwicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Tomasz Koszela

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w obrębie sklepu spożywczego „Żabka” w rejonie Placu Niepodległości w Gliwicach.

 

 

KOMISARIAT POLICJI V W GLIWICACH:

NA OKRES 1.01.2018 – 30.06.2018 R.

 

REJON NR 1. sierż.szt. Damian Szatka

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Kasprowicza 3 w Gliwicach.

 

REJON NR 2. asp. Grzegorz Ballas

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Bema 20 w Gliwicach.

 

REJON NR 3. asp.szt. Michał Suchacki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Limanowskiego 17 w Gliwicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Wojciech Przytocki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w w rejonie ul. Jedności w Gliwicach.

 

REJON NR 5. st.asp. Arkadiusz Imbierowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w w rejonie ul. Wiślanej 1-5 w Gliwicach.

 

REJON NR 6. st.sierż. Adam Dudka

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. Pocztowej 48 w Gliwicach.

 

KOMISARIAT POLICJI W KNUROWIE:

NA OKRES 1.01.2018 – 30.06.2018 R.

 

REJON NR 1. st.asp. Wojciech Kazula

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Kilińskiego 2 w Knurowie.

 

REJON NR 2. mł.asp. Anna Winiarska-Żak

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Lignozy 63 w Knurowie.

 

REJON NR 3. mł.asp. Krzysztof Hoffman

Podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia bądź wyburzenia budynku wolnostojącego przy ul. Kopalnianej 2 w Knurowie.

 

REJON NR 4. asp.szt. Piotr Słowiński

Ograniczenie gromadzenia się małoletnich w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Słoniny w Knurowie.

 

REJON NR 5. mł.asp. Robert Piotrowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwłaszcza zaśmiecania terenu, przy cmentarzu pomiędzy ul. 1 Maja a ogródkami działkowymi im. ks. Dzierżona przy ul. Plebiscytowej w Knurowie.

 

REJON NR 6. mł.asp. Sławomir Stypułkowski

Ograniczenie problemu spożywania alkoholu w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego 3 w Knurowie.

 

REJON NR 7. asp.szt. Jacek Wróż

Ograniczenie występowania zanieczyszczania klatki schodowej oraz palenia wyrobów tytoniowych na ul. Łokietka 7 w Knurowie.

 

REJON NR 8. mł.asp. Adam Skorupa

Ograniczenie występowania zakłócania porządku publicznego wokół sklepu „Aldi” przy ul. 1 Maja 49 w Knurowie.

 

REJON NR 9. mł.asp. Marcin Baraniewicz

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie kompleksu garaży przy ul. Szpitalnej w Knurowie (naprzeciw sklepu „Dino”).

 

REJON NR 10. asp.szt. Ireneusz Nowożycki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Piłsudczyków 13 w Knurowie.

 

REJON NR 11. st.asp. Piotr Powala

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Ogrodowej 47 w Gierałtowicach.

 

REJON NR 12. mł.asp. Justyn Kostowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie parkingu samochodowego przy ul. Makoszowskiej w Przyszowicach.

 

REJON NR 13. sierż.szt. Jacek Zapała

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych na terenie boiska sportowego przy ul. Głównej 52 w Nieborowicach.

 

REJON NR 14. mł.asp. Bartłomiej Ulma

Ograniczenie występowania dewastacji mienia i niszczenia krzewów ozdobnych w parku przy ul. Damrota 5-7a w Pilchowicach.

 

 

KOMISARIAT POLICJI W PYSKOWICACH:

NA OKRES 1.02.2018 - 31.07.2018 R.

 

REJON NR 1. mł.asp. Jarosław Stachel

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru przy ul. Plac Kopernika w Pyskowicach.

 

REJON NR 2. asp.szt. Dominik Foltyn

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placu zabaw ul. Wieczorka 16 w Pyskowicach.

 

REJON NR 3. st.asp. Sebastian Szklarz

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Drzymały 5 w Pyskowicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Robert Bonk

Przeciwdziałanie dewastacji mienia oraz ograniczenie grupowania się nieletnich w rejonie pomieszczeń gospodarczych oraz dworca PKP przy ul. Wolności w Pyskowicach.

 

REJON NR 5. asp. Artur Szałek

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Sienkiewicza w Pyskowicach.

 

REJON NR 6. asp.szt. Radosław Hes

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Wiejskiej 18 w Ciochowicach.

 

REJON NR 7. asp. Adam Ploch

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu zaplecza placówki handlowej (sklep „Żabka”) przy ul. Szewskiej w Toszku.

 

REJON NR 8. asp.szt. Tomasz Białowąs

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu, oraz nieużytków usytuowanych w jego obrębie, przy ul. Wiejskiej 13a w Ligocie Toszeckiej.

 

REJON NR 9. mł.asp. Łukasz Kempa

Przeciwdziałanie dewastacji mienia oraz wybrykom chuligańskim w obrębie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz terenu przyległego przy ul. Gliwickiej 89 w Pławniowicach.

 

REJON NR 10. st.asp. Łukasz Kaczyński

Ograniczenie występowania zjawiska zaśmiecania terenów zielonych oraz nieużytków pomiędzy miejscowościami Łany a ulicą Kanałową w Rudzińcu.

 

REJON NR 11. asp.szt. Grzegorz Kacan

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w godzinach wieczorowo- nocnych na terenie boiska sportowego oraz placu zabaw przy ul. Brzozowej w Bojszowie.

 

REJON NR 12. st.sierż. Tomasz Legieżyński

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu przy ul. Głównej 4 w Świbiu.

 

REJON NR 13. asp. Krzysztof Kuć

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie sklepu przy ul. Zamkowej 1 w Wielowsi.