Twój dzielnicowy

Wykaz działań priorytetowych dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na okres 1.08.2017 - 31.01.2018 r.

Na podstawie § 38 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wdrożyli do realizacji plany działań priorytetowych.

KOMISARIAT POLICJI I W GLIWICACH:

 

REJON NR 1. 

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń spożywania alkoholu oraz zanieczyszczania miejsca publicznego w Gliwicach przy ul. Tkackiej.

 

REJON NR 2. sierż. Piotr Stepek

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w rejonie skweru przy ul. Solskiego/Łokietka oraz w rejonie sklepu Lewiatan przy ul. Solskiego 1 w Gliwicach.

 

REJON NR 3. sierż. Michał Gritzner

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w rejonie sklepu Żabka przy ul. Derkacza 5 w Gliwicach.

 

REJON NR 4. st.sierż. Rafał Woźnicka

Wyeliminowanie procederu nieprawidłowego parkowania na chodniku przy ul. Czajki w Gliwicach (na odcinku drogi prowadzącym od ul. Pliszki do budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Czajki 21-27).

 

REJON NR 5. mł.asp. Krzysztof Zimończyk

Działania zmierzające do „uporządkowania” skweru znajdującego się przed budynkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Sikornik przy ul. Perkoza 12 w Gliwicach (przycięcie drzew i montaż oświetlenia, co przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa a także ograniczy grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym).

 

REJON NR 6. asp.szt. Mariusz Wicenciak

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, w tym spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i zakłócania porządku publicznego, w rejonie ul. Rybnickiej 11 w Gliwicach.

 

REJON NR 7. st.sierż. Lesław Golas

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń spożywania alkoholu w rejonie placówek handlowo-usługowych w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 22.

 

REJON NR 8. asp.szt. Mariusz Doberstein

Wyeliminowanie grupowania się osób w rejonie skweru zielni pomiędzy ulicami Chopina i Górnych Wałów w Gliwicach, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren a także zakłócają ład i porządek publiczny.

 

REJON NR 9. st.sierż. Filip Grochowina

Wyeliminowanie grupowania się osób na terenie boiska sportowego SP nr 9 przy ul. Sobieskiego 14 w Gliwicach, które spożywają alkohol, zaśmiecają rejon, zakłócają ład i porządek publiczny a także zakłócają ciszę nocną pacjentom Szpitala Miejskiego nr 2 w Gliwicach.

 

REJON NR 10. mł.asp. Leszek Zawadzki

Wyeliminowanie grupowania się osób w rejonie skweru zieleni przy ul. Radiowej w Gliwicach, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren, zakłócają ład i porządek publiczny a także zakłócają ciszę nocną mieszkańcom okolicznych domów.

 

REJON NR 11. asp.szt. Wojciech Mokrzycki

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców w rejonie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Gwardii Ludowej 1 w Gliwicach – grupowanie się osób w rejonie placówek handlowych, spożywanie napoi alkoholowych, zaczepianie przechodniów, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

 

REJON NR 12. mł.asp. Tomasz Wysocki

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców w rejonie sklepów przy ul. Daszyńskiego 152-171 w Gliwicach - grupowanie się osób w rejonie placówek handlowych, spożywanie napoi alkoholowych, zaczepianie przechodniów, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

 

REJON NR 13. asp. Dariusz Trzaska

Wyeliminowanie procederu zaczepiania klientów sklepu SIMPLY przy ul. Żabińskiego 55 w Gliwicach przez osoby bezdomne, które żebrzą i zaśmiecają teren wokół sklepu przez wyjmowanie wyrzuconych towarów ze śmietników.

 

REJON NR 14. sierż.szt. Norbert Marcol

Niedopuszczenie do poruszania się quadów i motorów po terenie rezerwatu „Las Dąbrowa” przy ul. Kozielskiej (w rejonie tzw. „Starych Gliwic”).

 

REJON NR 15. asp.szt. Tomasz Kutta

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców na terenie byłej Szkoły Podstawowej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 – grupowanie się osób, spożywanie napoi alkoholowych a także zakłócanie ładu i porządku publicznego.

 

REJON NR 16. asp.szt. Grzegorz Olszewski

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Wiejskiej 1 w Sierakowicach (w pobliżu Szkoły Podstawowej, przedszkola i kościoła) – grupowanie się osób w rejonie sklepu, spożywanie napoi alkoholowych, zaczepianie przechodniów a także zakłócanie ładu i porządku publicznego.

 

 

KP II W GLIWICACH:

 

REJON NR 1. mł.asp. Marian Horobiec

Zwiększenie ilości kamer monitoringu i doświetlenie parkingów niestrzeżonych w rejonie osiedla Kopernik w Gliwicach.

 

REJON NR 2. mł.asp. Tomasz Lebok

Dążenie do doświetlenia miejsc parkingowych oraz kształtowania terenów zielonych w rejonie ul. Orląt Śląskich, Batalionu Kosynierów.

 

REJON NR 3. asp.szt. Piotr Woźniak

Ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu i śpiących na ławkach osób bezdomnych na skwerze Nacka w Gliwicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Radosław Krakowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie boiska szkolnego w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki 8.

 

REJON NR 5. st.asp. Zbigniew Dworszczak

Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie ul. Skowrońskiego 18 w Gliwicach.

 

REJON NR 6. mł.asp. Sławomir Sobiech

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Lipowej 53 i Spółdzielczej 33 w Gliwicach.

 

REJON NR 7. mł.asp. Patryk Posacki

Ograniczenie występowania zjawiska dewastacji i przebywania osób bezdomnych w rejonie ul. Horsta Bieńka 17 w Gliwicach.

 

REJON NR 8. asp.szt. Grzegorz Świderski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Chorzowskiej 53-67 w Gliwicach.

 

REJON NR 9. sierż.szt. Wojciech Hańczyk

Ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu oraz żebractwa przez osoby bezdomne w rejonie placówek handlowych przy ul. Paderewskiego 56 w Gliwicach.

 

REJON NR 10. st.asp. Dariusz Krawiec

Dążenie do zabezpieczenia technicznego terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 i Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gliwicach przy ul. Gierymskiego w Gliwicach.

 

 

KP III W GLIWICACH:

 

REJON NR 1. sierż.szt. Rafał Mitko

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych występujących u zbiegu ulic Dworcowa i Aleja Przyjaźni w Gliwicach.

 

REJON NR 2. asp.szt. Mariusz Rebizant

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych przez osoby przebywające w rejonie deptaka umiejscowionego pomiędzy ulicami Częstochowska i Dworcowa.

 

REJON NR 3. asp.szt. Jerzy Zadka

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu posesji przy ul. Szarej 22 w Gliwicach w porze popołudniowo-wieczornej.

 

REJON NR 4. sierż.szt. Ariel Grodoń

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu posesji przy ul. Łużyckiej 2-2c w Gliwicach.

 

REJON NR 5. mł.asp. Michalina Labusek

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu posesji przy ul. Pszczyńskiej 88, w szczególności na terenie od strony ul. Bojkowskiej w Gliwicach.

 

REJON NR 6. asp.szt. Mirosław Trojanowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru zlokalizowanego między ulicami Junaków, Kusocińskiego a Żwirki i Wigury.

 

REJON NR 7. st.sierż. Mateusz Piórkowski

Ograniczenie występowania zjawiska dewastacji (przestępstwa i wykroczenia) oraz popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru przy ul. Piastowskiej 2-4 w Gliwicach.

 

REJON NR 8. sierż.szt. Piotr Radzik

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych przy ul. Bojkowskiej 16 w Gliwicach oraz budynku mieszkalnego przy ul. Bojkowskiej 18 w Gliwicach.

 

REJON NR 9. asp.szt. Mariusz Dapa

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu sklepu monopolowego przy ul. Błogosławionego Czesława 3 w Gliwicach i przyległego skweru.

 

REJON NR 10. asp.szt. Janusz Rudzki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu posesji przy ul. Błogosławionego Czesława 34 w Gliwicach.

 

 

KOMISARIAT POLICJI IV W GLIWICACH:

 

REJON NR 1. asp.szt. Dariusz Jezierczak

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w w rejonie placu zabaw pomiędzy ulicami Wolności i Tuwima w Gliwicach, gdzie w godzinach wieczorowo-nocnych gromadzi się młodzież.

 

REJON NR 2. st.sierż. Grzegorz Tomanek

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu opuszczonego budynku przychodni lekarskiej „Meden” przy ul. Gojawiczyńskiej 9 w Gliwicach i znajdującej się za nią drogi.

 

REJON NR 3. asp.szt. Przemysław Gryz

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie stawu „Szuwarek” przy ul. Makuszyńskiego w Gliwicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Tomasz Koszela

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w otoczeniu sklepu spożywczego przy ul. Łódzkiej 18 w Gliwicach.

 

 

KOMISARIAT POLICJI V W GLIWICACH:

 

REJON NR 1. sierż.szt. Damian Szatka

Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Wielickiej na wysokości nr 20-22 w Gliwicach.

 

REJON NR 2. asp. Grzegorz Ballas

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Skarbnika 3 w Gliwicach.

 

REJON NR 3. asp.szt. Michał Suchacki

Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych w rejonie przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Sikorskiego 93 i Młodego Górnika w Gliwicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Wojciech Przytocki

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z nierespektowaniem przez kierujących zakazu parkowania na przejściu dla pieszych przy ul. Młodzieżowej 7-9 w Gliwicach.

 

REJON NR 5. st.asp. Arkadiusz Imbierowski

Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych po drogach. Stworzenie przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Wiślanej 1a w Gliwicach.

 

REJON NR 6. st.sierż. Adam Dudka

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Św. Jacka w Gliwicach.

 

 

KOMISARIAT POLICJI W KNUROWIE:

 

REJON NR 1. st.asp. Wojciech Kazula

Ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu, niszczenia mienia oraz grupowania się młodzieży na terenie parku przy ul. Parkowej w Knurowie.

 

REJON NR 2. mł.asp. Anna Winiarska-Żak

Ograniczenie kradzieży pojazdów na terenie parkingów KWK przy ul. Wieczorka w Knurowie.

 

REJON NR 3. mł.asp. Krzysztof Hoffman

Ograniczenie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami typu quad oraz motocyklami w rejonie drogi technicznej autostrady A1 oraz terenów przy ul. Przemysłowej w Knurowie.

 

REJON NR 4. asp.szt. Piotr Słowiński

Ograniczenie procederu parkowania pojazdów wbrew przepisom ruchu drogowego, zaśmiecania, niszczenia mienia, spożywania alkoholu w miejscu publicznym i gromadzenia się nieletnich przy ul. Koziełka 43 w Knurowie.

 

REJON NR 5. mł.asp. Robert Piotrowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Wilsona 11 w Knurowie.

 

REJON NR 6. mł.asp. Sławomir Stypułkowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Mieszka I 9-11 oraz w rejonie kortów tenisowych w Knurowie.

 

REJON NR 7. asp.szt. Jacek Wróż

Ograniczenie procederu zakłóceń porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe w rejonie siłowni i placu zabaw przy ul. Batorego 16 w Knurowie.

 

REJON NR 8. mł.asp. Adam Skorupa

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Kosmonautów 23 (lokal Złoty Kurczak) w Knurowie.

 

REJON NR 9. mł.asp. Marcin Baraniewicz

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie boisk Orlik przy ul. Ułanów w Knurowie.

 

REJON NR 10. asp.szt. Ireneusz Nowożycki

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Lotników 22 (sklep Żabka) w Knurowie.

 

REJON NR 11. st.asp. Piotr Powala

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie łącznika starego cmentarza przy ul. Karola Miarki w Gierałtowicach.

 

REJON NR 12. mł.asp. Justyn Kostowski

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie kortów tenisowych przy ul. Powstańców Śląskich 73 w Przyszowicach.

 

REJON NR 13. sierż.szt. Jacek Zapała

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Miki 37 w Żernicy.

 

REJON NR 14. mł.asp. Bartłomiej Ulma

Ograniczenie zjawisk niszczenia mienia, dewastacji oraz występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru oraz placówek handlowych przy ul. Strażaków w Pilchowicach.

 

 

KOMISARIAT POLICJI W PYSKOWICACH:

 

REJON NR 1. mł.asp. Jarosław Stachel

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych przez osoby małoletnie na terenie szkoły przy ul. Wojska Polskiego 23 w Pyskowicach.

 

REJON NR 2. asp.szt. Dominik Foltyn

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych przez osoby małoletnie w rejonie ul. Matejki Boczna 1 w Pyskowicach.

 

REJON NR 3. st.asp. Sebastian Szklarz

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych przez osoby małoletnie w rejonie ulicy Szopena 1 w Pyskowicach.

 

REJON NR 4. asp.szt. Robert Bonk

Ograniczenie występowania zjawiska zaśmiecania na obszarze pasa przy ciągu jezdnym oraz przyległych terenów zielonych przy ulicach Wrzosowa i Zaolszany w Pyskowicach.

 

REJON NR 5. asp. Artur Szałek

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych przez osoby małoletnie w rejonie ulicy Tylnej 4 w Pyskowicach.

 

REJON NR 6. asp.szt. Radosław Hes

Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych w rejonie przystanku autobusowego w Pisarzowicach.

 

REJON NR 7. asp. Adam Ploch

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach wieczornych i nocnych przez osoby małoletnie w rejonie sklepu Biedronka i przyległego boiska sportowego przy ul. Gliwickiej w Toszku.

 

REJON NR 8. asp.szt. Tomasz Białowąs

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych w rejonie placówek handlowo-usługowych przy ul. Gliwickiej 10 w Kotulinie.

 

REJON NR 9. mł.asp. Łukasz Kempa

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych w rejonie sklepu spożywcznego przy ul. Jagiellońskiej 13 w Słupsku.

 

REJON NR 10. st.asp. Łukasz Kaczyński

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz dewastacji wyposażenia obiektu popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych w rejonie boiska sportowego LKS Leśnik Łącza przy ul. Szkolnej 56 w Łączy.

 

REJON NR 11. asp.szt. Grzegorz Kacan

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych w godzinach popołudniowo-wieczornych przez osoby małoletnie w rejonie terenu przyległego do szkoły podstawowej przy ul. Sportowej i Górnej w Bojszowie.

 

REJON NR 12. st.sierż. Tomasz Legieżyński

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych przez osoby małoletnie w rejonie ulic Główna i Pocztowa w Świbiu.

 

REJON NR 13. asp. Krzysztof Kuć

Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych popełnianych przez osoby małoletnie w rejonie ul. Głównej 2a w Wielowsi.