Twój dzielnicowy

Wykaz działań priorytetowych dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

Na podstawie § 38 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wdrożyli do realizacji plany działań priorytetowych.

KOMISARIAT POLICJI I W GLIWICACH:

https://drive.google.com/open?id=1IpxR9DS1xu-tXS9oNVSjH9hr9fVyIFoD&usp=sharing

 

 

KP II W GLIWICACH:

https://drive.google.com/open?id=1Xd79UgcU81C6JIjelOKqWpdFowIQ2RIC&usp=sharing

 

 

KP III W GLIWICACH:

https://drive.google.com/open?id=1QsuRn8dGPmBAZLSuLXCOwVnVXIwWtKNl&usp=sharing

 

 

KOMISARIAT POLICJI IV W GLIWICACH:

https://drive.google.com/open?id=1SKxxEQJXF_ooANuvouk1zqCoxRaLWKve&usp=sharing

 

 

KOMISARIAT POLICJI V W GLIWICACH:

https://drive.google.com/open?id=1KHodfC20Dgb9_47_J6qgp6gYFOqZo-y-&usp=sharing

 

 

 

KOMISARIAT POLICJI W KNUROWIE:

https://drive.google.com/open?id=1410pAeYjtZrqaREaS_K7484zHqnQCSQ5&usp=sharing

 

 

KOMISARIAT POLICJI W PYSKOWICACH:

https://drive.google.com/open?id=1EXcIobkM4VWg0EppngVK98NsDwsPy91o&usp=sharing