„Krokus” pomaga uzależnionym i ich bliskim - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

„Krokus” pomaga uzależnionym i ich bliskim

Data publikacji 08.09.2015

Ponad 25 procent zdarzeń o charakterze naruszeń prawa ma ścisły związek z używaniem alkoholu. Pijący i alkoholicy popełniają przestępstwa wielokrotnie częściej niż osoby trzeźwe. Cierpią uzależnieni, ale również ich rodziny. Gdzie można szukać pomocy?Warto działać na rzecz przywrócenia do życia w społeczeństwie osób, które chcą wyjść i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych. Taką działalność pomocową w Gliwicach prowadzi Klub Abstynentów „Krokus”. Jego siedziba znajduje się przy ul. Daszyńskiego 28. Członkowie klubu służą pomocą nie tylko osobom dotkniętym chorobą, ale i ich rodzinom.

Kontakt:

Klub Abstynentów "KROKUS"  44-100 Gliwice ul. Daszyńskiego 28

telefon: (+48)32 231 57 65

e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com

witryna internetowa: http://www.krokus-gliwice.org

Pliki do pobrania