Quady – co i komu wolno? - WIADOMOŚCI - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

WIADOMOŚCI

Quady – co i komu wolno?

Data publikacji 08.11.2016

Gliwicka policja otrzymuje sygnały, głównie od mieszkańców powiatu, o problemie łamania przepisów dotyczących użytkowania quadów. Szczególnie negatywnie odbierane jest „rozjeżdżanie lasów” oraz pozwalanie na kierowanie czterokołowcami nieletnim. Być może właściciele pojazdów świadomie łamią prawo, ale istnieje też możliwość, że po prostu nie znają przepisów w tym zakresie. Dlatego publikujemy poniższe kompendium wiedzy.Każdy quad jest traktowany jak inny pojazd samochodowy - czterokołowiec lub czterokołowiec lekki. Quady mogą poruszać się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, jednak powinny być zarejestrowane, sprawne technicznie i ubezpieczone. Kierujący musi posiadać przy sobie dokument stwierdzający uprawnienie do jazdy, dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie polisy ubezpieczenia OC.

Dzieci do lat 14 nie mogą kierować żadnym rodzajem quadu!


Młodzież od 14. roku życia może kierować lekkim czterokołowcem (masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna – 45 km/h, pojemność silnika jest mniejsza niż 50 cm3, a moc jednostki napędowej to mniej niż 5.4 KM), ale posiadając prawo jazdy kategorii AM. Nastolatek, który ukończył 14 lat i chce kierować quadem, musi przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy na kategorię prawa jazdy AM.


Czterokołowce ciężkie mogą być prowadzone jedynie przez osoby posiadające prawo jazdy kat. B1 (osoby od 16. roku życia) lub B – takie prawo jazdy może uzyskać jedynie osoba dorosła.

Kask – czy potrzebny?
Każdy kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona takim pojazdem powinni używać kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.


Dozwolona prędkość
Kierujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów drogowych dotyczących ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym i strefie zamieszkania oraz znaków pionowych. Przewożąc dziecko w wieku do 7 lat, prędkość quadu nie może przekraczać 40 km/h. Czterokołowcem nie można podróżować autostradą i drogą ekspresową.

Co jest zabronione?
Zgodnie z art. 96. § 1 Kodeksu Wykroczeń, karze grzywny podlega właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:
1) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
6) dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.


Rodzice pozwalający dzieciom kierować czterokołowcem łamią prawo.
Art. 105. „Kodeksu wykroczeń” stwierdza:
§ 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Jeżeli czyn określony w § 1. popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
3. W wypadkach określonych w § 1. i 2., jeżeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości tysiąca złotych.

W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie pojazdem za zgodą rodziców lub innych dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Quadami nie wolno jeździć po lasach!
Zapisy „Ustawy o lasach” mówią, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi. Każdy przypadek jeżdżenia po lesie wbrew zakazowi jest więc karalny.