Wiadomości

Informacja dla zainteresowanych wstąpieniem do służby

Informujemy, że Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach oraz wszystkich komendach garnizonu śląskiego wprowadzono przedłużone dyżury w komórkach zajmujących się kadrami i doborem do służby. Kandydaci – osoby zainteresowane służbą w policji mogą zasięgać informacji w KMP w Gliwicach codziennie w godz. 8.00-15.00, w czwartki do 18.00.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Więcej informacji dla kandydatów TU.