Uwaga: nowe tablice na drogach powiatowych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Uwaga: nowe tablice na drogach powiatowych

To niestandardowe oznakowanie wytypowanych przez policję, potencjalnie niebezpiecznych, odcinków dróg powiatowych powinno zadziałać. Użytkownicy niektórych ulic zobaczą tablice zaprojektowane w gliwickiej komendzie. Do pomysłu naszych funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego z entuzjazmem przyłączyło się starostwo powiatowe. Nowatorskie tablice stanowią jasną informację dla kierujących: po jezdni mogą poruszać się piesi.W roku 2017 Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach wystąpił do lokalnych zarządców dróg z inicjatywą zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Idea sprowadzała się do tego, by na najbardziej zagrożonych wypadkami odcinkach poza obszarem zabudowanym umieścić informacje przypominające o obowiązku używania odblasków. Do projektu pozytywnie odnieśli się starosta gliwicki oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. I tak 11 września br. nastąpił finalny odbiór specjalnego oznakowania. Przy drogach umieszczono tablice o treści: „policja przypomina: pieszy, jesteś poza terenem zabudowanym, załóż odblask".
Intencją nowego oznakowania jest przekazanie informacji pieszym – o obowiązku używania odblasków poza obszarem zabudowanym oraz kierującym – że mogą spodziewać się obecności pieszych i muszą być ostrożni.
Jak co roku w okresie jesienno-zimowym obserwujemy tendencję wzrostową zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Mamy więc nadzieję, że wprowadzone znaki przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa.