Pamiętamy o poległych na służbie policjantach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Pamiętamy o poległych na służbie policjantach

Na cmentarzu Centralnym spoczywa dwóch funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas służby. Komendant miejski gliwickiej policji, podinsp. Marek Bajcer oraz kapelan policji diecezji gliwickiej, ks. Joachim Gondro, zapalili znicze na grobie poległych – nadkom. Mariana Szczuckiego i sierż. szt. Andrzeja Siwczyka.

 

 

Wartę honorową przy grobie wystawili funkcjonariusze Wydziału Sztabu KMP w Gliwicach.