Wiadomości

Na 100-lecie policji: konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć”

W tym roku polska policja obchodzi 100-lecie powstania. Z tej okazji, pod patronatem komendanta pyskowickiego komisariatu oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, organizowany jest konkurs dla dzieci podstawówek z tego miasta, klas 1-3.
Konkurs ma charakter etapowy. Etap pierwszy – na terenie SP 5 oraz komisariatu w Pyskowicach, etap drugi (finał) – na terenie komisariatu.
Etap pierwszy potrwa 30 dni (od 20 do 30 kwietnia), a uczniowie będą mieli do wykonania następujące zadania:
- praca plastyczna techniką dowolną, format dowolny, tematyka związana z pracą policji, nauczycieli lub udzielaniem pierwszej pomocy,
- quiz związany z tematyką konkursu,
- scenki praktyczne (cel to przygotowanie uczniów do prawidłowego zachowania się w sytuacjach trudnych) – zajęcia odbędą się na terenie komisariatu.
Zwycięzcy (po trzy osoby z każdej klasy) zostaną wyłonieni przez jury na podstawie wyników z quizu oraz oceny prac plastycznych (te analizowane będą pod kątem zgodności z tematyką, pomysłu oraz estetyki wykonania).
Etap drugi (potrwa od 15 do 20 maja), finałowy, zakłada wizytę w pyskowickim komisariacie. Tu przewidziano rozegranie scenek sytuacyjnych oraz użycie wiedzy zdobytej na etapie przygotowań. Oceniane będą przede wszystkim umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach życiowych.
Każdy z uczestników otrzyma upominek. Dla finalistów przewidziano nagrody rzeczowe.