Zaniepokoił mieszkańców Pyskowic - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Zaniepokoił mieszkańców Pyskowic

„W Pyskowicach, na pl. Piłsudskiego dwóch mężczyzn dziwnie się zachowuje”. Takie anonimowe, telefoniczne, zgłoszenie nadeszło do policji. Wystarczyło, by za chwilę na miejscu zjawił się patrol i potwierdził, że przynajmniej jeden z panów jest nadzwyczaj pobudzony. Dyskretna kontrola w klatce schodowej ujawniła tego zachowania przyczyny…Policjanci z Pyskowic zatrzymali 33-letniego mieszkańca tego miasta, przy którym, w trakcie kontroli osobistej, ujawniono kilka gramów twardego narkotyku – amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany, przeszukano jego mieszkanie, w czym pomógł służbowy pies. Teraz pyskowiczanina czeka sprawa karna za posiadanie niedozwolonych substancji psychotropowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera przepis, zgodnie z którym ten, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pyskowiczanin ma szansę na łagodniejsze potraktowanie.

Osoba, która została złapana na posiadaniu narkotyków po raz pierwszy, może starać się uchronić przed karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Podejrzany, przyznając się do winy, wnioskuje o dobrowolnie poddanie się karze, a gdy jego dotychczasowy tryb życia oceniany jest pozytywnie, może wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania. W przypadku, gdy prokurator i sąd zgodzą się na łagodne potraktowanie, może nastąpić tzw. warunkowe umorzenie sprawy na okres próby, który wynosi od roku do lat 2.
Jeżeli zaś dana osoba posiada znaczne ilości narkotyków lub substancji psychoaktywnych, wówczas na łagodne traktowanie liczyć nie może, a kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat.

Znaczna ilość narkotyku – ile?

Powołajmy się na uzasadnienie wyroku SN z 7 maja 2013 r.: „Przyjmuje się, że znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób”.