Wiadomości

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA POZYTYWNIE ODBIERANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW ​

Na terenie działania gliwickiego garnizonu policji odnotowano już ponad 10 tys. zgłoszeń naniesionych przez mieszkańców na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To pokazuje, jak potrzebne jest to narzędzie.

W naszym garnizonie aplikację KMZB uruchomiono we wrześniu 2016 r. i od tego czasu cieszy się ona dużym zainteresowaniem mieszkańców Gliwic oraz powiatu. Dziesięciotysięczne zgłoszenie odnotowano w drugiej połowie sierpnia br., a tylko od stycznia 2019 odnotowaliśmy ich już 1957. Największe zainteresowanie aplikacją było zaś w roku 2017. Ponad połowa wszystkich zagrożeń nanoszona jest w powiecie. 

Liczby świadczą, że mieszkańcy naszego rejonu chętnie korzystają z narzędzia, jakie im udostępniono. Wśród użytkowników mapy najczęściej wybieranymi zagrożeniami były te z kategorii nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych czy przekraczanie dozwolonej prędkości. 

W toku prowadzonych czynności wyeliminowano już 2484 potwierdzone zagrożenia. 

Liczba naniesionych zagrożeń, w tym tych potwierdzonych i wyeliminowanych, oraz ilość podejmowanych czynności w związku z funkcjonowaniem aplikacji świadczą o tym, że policjanci rzetelnie, sumiennie podchodzą do swoich obowiązków. 

Warto dodać, że pozytywny odbiór KMZB potwierdzono podczas badań ankietowych, przeprowadzonych w Gliwicach i powiecie na przełomie kwietnia i maja br. Udowodniono, że funkcjonowanie mapy wpływa nie tylko na poprawę bezpieczeństwa w najbliższej okolicy, ale i aktywizację społeczności lokalnych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa powstała jako informatyczne narzędzie, poprzez które mieszkańcy mogą szybko i anonimowo zgłosić zagrożenia, przede wszystkim ze swojego rejonu. 

  • mapa - krajowa mapa zagrozeń
  • Wykres słupkowy