Ważny komunikat dotyczący form zgłaszania skarg... - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Ważny komunikat dotyczący form zgłaszania skarg...

Data publikacji 13.03.2020

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem, komendant miejski policji w Gliwicach, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie obywateli oraz funkcjonariuszy, zmienia formę zgłaszania skarg czy spraw nieposiadających waloru pilnych, niecierpiących zwłoki – z osobistej w komendzie i komisariatach na rzecz innych kanałów komunikacji, tj. za pomocą telefonów, poczty elektronicznej (dyzurny@gliwice.ka.policja.gov.pl) lub poczty tradycyjnej. Każda sprawa zgłoszona telefonicznie będzie obsłużona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podobnie w przypadku kanału elektronicznego.

Lista kontaktów - wydziały KMP Gliwice

 

Lista kontaktów - komisariaty