Nowe zadania postawione przed policjantami - WIADOMOŚCI - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

WIADOMOŚCI

Nowe zadania postawione przed policjantami

Patrolujemy ulice, interweniujemy na wezwanie, zatrzymujemy sprawców przestępstw i wykroczeń. Realizujemy też nowe zadania związane ze wspieraniem służb sanitarnych i sprawdzamy, czy osoby objęte nadzorem epidemiologicznym znajdują się w miejscach kwarantanny. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy mieszkańcom o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Działania te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Do realizacji zadań związanych z kontrolą osób objętych nadzorem epidemiologicznym przydatna jest wiedza dzielnicowych o mieszkańcach podległych im rejonów. Zadaniem policjantów jest kontrola gliwiczan przebywających na kwarantannie. Kontakt z nimi realizowany jest oczywiście w sposób bezpieczny. Mundurowi zbierają informacje o tym, czy dana osoba stosuje się do decyzji.

Przestrzegamy! Jeśli okaże się, że ktoś, mimo obostrzeń, opuszcza miejsce kwarantanny, policja powiadomi powiatowego inspektora sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia kary – może ona wynosić nawet 5 tys. zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą także czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat może tu wynosić 500 zł. nJeśli z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie, będzie ona odpowiadać przed prokuratorem i sądem. Zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwa przewiduje karę 1 roku pozbawienia wolności.

Przypominamy, że czynności kontrolnych dokonują wyłącznie policjanci umundurowani – prosimy o zgłaszanie wszelkich przypadków prób podszywania się pod nich i apelujemy o nieotwieranie takim osobom drzwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pamiętajmy, że możliwa jest telefoniczna weryfikacja tożsamości funkcjonariusza. Wszelkie numery kontaktowe komendy miejskiej i podległych jej jednostek znajdują się na stronie internetowej KMP w Gliwicach, stronie BIP KMP w Gliwicach oraz w aplikacji Moja Komenda.

  • Policjant z telefonem na tle bloku.
  • Policjant z telefonem na tle bloku.