Kary do 30 tysięcy złotych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Kary do 30 tysięcy złotych

Data publikacji 01.04.2020

Od dziś, 1 kwietnia, wchodzą w życie zaostrzone regulacje dotyczące przemieszczania się w czasie stanu epidemii w Polsce. Jednym z powodów obostrzeń były zdarzające się niepoprawne zachowania głównie ludzi młodych, którzy, korzystając z ładnej pogody, nie siedzieli w domach i spotykali się w większych grupach. Teraz policjanci, widząc młodych do 18. roku życia, będą stosować sankcje wobec ich rodziców czy opiekunów.

Do odwołania każda osoba do 18. roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna, zaś parki czy bulwary będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych.

O zmianach zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszeniu działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych itp. szeroko informują media. Z naszych, gliwickich obserwacji wynika, że większość mieszkańców miasta i powiatu stosuje się do zaleceń, ale oczywiście zdarzały się osoby, które ich nie przestrzegały. Wobec sprawców drobniejszych wykroczeń, związanych choćby z ograniczeniem w przemieszczaniu się, stosowano mandaty, wobec 23 osób łamiących zasady kwarantanny sporządzono wnioski o ukaranie do sądu, prowadzone są też trzy sprawy karne dotyczące podejrzenia sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia choroby zakaźnej.
Jeszcze przed dzisiejszym zaostrzeniem przepisów gliwicka policja prowadziła kontrole na ulicach, w autobusach oraz kontrole pojazdów. Dla przykładu: wczoraj sprawdzono przestrzeganie zasad w ponad 80 autobusach, nie ujawniając nieprawidłowości. Dziś wpłynęły do nas anonimowe zawiadomienia dotyczące przepełnienia niektórych linii we wskazanych godzinach. Sygnały zostaną sprawdzone.
Sprawdzamy też, z własnej inicjatywy, ale i po zgłoszeniach od obywateli, liczby klientów w sklepach. Jeśli będzie ich za dużo, za każdym razem sporządzona zostanie dokumentacja dowodowa do przyszłych spraw administracyjnych oraz sądowych. Wobec łamiących przepisy wyciągnięte będą surowe konsekwencje, w myśl zasady „zero tolerancji".

 

 

Podstawą ukarania rodziców osoby poniżej 18. roku życia są m.in. przepisy art. 54 kw  w zw. z art. 105 kw oraz rozporządzenia ministra zdrowia, wydane na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.