WIADOMOŚCI

Gliwicki policjant wyrózniony medalem - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Szef Ministerstwa Zdrowia wyróżnił naszego policjanta, służącego w wydziale sztabu, medalem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaczenie przyznawane jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów tego życiodajnego płynu. Młodszy aspirant, w ciągu dwunastu lat, oddał dla ratowania życia i zdrowia innych ponad 22 litry krwi.

Młodszy aspirant jest krwiodawcą od 2007 roku. Jego dar ponad 22 litrów robi wrażenie (dorosły mężczyzna ma w swym ciele od 5 do 6 l krwi). Funkcjonariusz od początku pracuje w garnizonie gliwickim, niestety, nie możemy podać bliższych informacji z uwagi na charakter jego codziennej służby – jest policyjnym wywiadowcą i pracuje po cywilnemu. Jest też zarejestrowanym dawcą szpiku. Pomaganie innym ma, nomen omen, we krwi. W poprzednich latach był uczestnikiem misji pokojowej w Kosowie. Pasję pomocy przejął zaś po swoim ojcu, który oddał ponad 40 litrów krwi. 

To już kolejny wyróżniony policjant. Co istotne, o nadanym przez ministra odznaczeniu kierownictwo komendy dowiedziało się od kolegów aspiranta, którzy… też są dawcami. Większość z nich, łącznie z naczelnikiem, jego zastępcą i urzędnikiem cywilnym, oddaje potrzebującym ten najcenniejszy dar, nie wskazując przy tym konkretnych odbiorców, lecz chcąc, by krew wykorzystywana była wszędzie tam, gdzie ludzie w stanach zagrożenia życia potrzebują jej najbardziej.

  • Medal, legitymacja i policyjna czapka.