Bezpłatna pomoc prawna w powiecie gliwickim - WIADOMOŚCI - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

WIADOMOŚCI

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie gliwickim

Data publikacji 06.10.2020

Polecamy zainteresowanym osobom zamieszkującym na terenie powiatu gliwickiego możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w Knurowie, Pyskowicach, Sośnicowicach, Rudzińcu i Wielowsi. Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Starosta Gliwicki informuje na stronie BIP urzędu, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

  • w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
  • w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
  • w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 32 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2020 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.


Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/8443001