"Bezpiecznie ze Sznupkiem" - Policjanci dla dzieci i młodzieży... - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Policjanci dla dzieci i młodzieży...

"Bezpiecznie ze Sznupkiem"

9 kwietnia "Sznupek" wraz z funkcjonariuszką Wydziału Prewencji KMP w Gliwicach odwiedzili dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Wspólnie demonstrowaliśmy bezpieczne przechodzenie przez jezdnię na pasach i przejściach z sygnalizacją świetlną. Przypominaliśmy o podnoszeniu do góry rączek. Dzieci pięknie opowiadały jak poruszać się w grupie. " Sznupek" wraz z policjantką pokazywali dzieciom jak nie należy zachowywać się w czasie jazdy samochodem. Poruszony został także temat "Uwaga-obcy". Przedszkolaki przećwiczyły ze "Sznupkiem" wzywanie pomocy.
Spotkanie było niezwykle ważne i ciekawe, dzieci aktywnie w nim uczestniczyły. Na koniec był czas przytulanie do maskotki i robienie pamiątkowych zdjęć.
Poniżej prezentujemy kilka z nich. Wszystkie zdjęcia ze spotkania można zobaczyć na stronie internetowej przedszkola.