Czytanie ze Sznupkiem - Policjanci dla dzieci i młodzieży... - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Policjanci dla dzieci i młodzieży...

Czytanie ze Sznupkiem

23 kwietnia Sznupek wraz z policjantkami komendy miejskiej wziął udział w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Po happeningu na skwerze Doncaster policyjna maskotka odwiedziła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Mali gliwiczanie słuchali pouczających bajek. Niektóre z nich Sznupek wzbogacił autorską choreografią.

 Buzie zasłuchanych dzieci były najlepszym dowodem na to, że głośne czytanie książek to świetna i rozwijająca wyobraźnię zabawa.