2014 - Rok pieszego idź, jedź, żyj

Pogadanka z uczniami SP nr 5

Aspirant Janusz Szydło z ruchu drogowego gliwickiej komendy odwiedził w grudniu 2014r. uczniów klasy czwartej SP nr 5. Przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze.

Policjant przypomniał zasady przechodzenia przez jezdnię, prawidłowego chodzenia po poboczu i jezdni, bezpiecznej jazdy na rowerze. Prócz tego poruszył temat bezpieczeństwa na placach zabaw. Mówił też o niebezpiecznych zabawach zimowych, jak zjazd z górki wprost na jezdnię czy przebywanie w okolicach zamarzniętych zbiorników wodnych.