Miś Bezpieczeństwa - Turniej w Paczynie - 2017- rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

2017- rok pieszego

Miś Bezpieczeństwa - Turniej w Paczynie

Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pn. „MIŚ BEZPIECZEŃSTWA”

Sprawozdanie z zajęć profilaktyczno-edukacyjnych

 

1. Miejsce i czas przeprowadzenia działania: W dniu 16.05.2012r w godz. 09:00 – 14:00 w Szkole Podstawowej w Paczynie

2. Krótki opis hasło: Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pn. „MIŚ BEZPIECZEŃSTWA”

3. Orientacyjna liczba uczestników: W turnieju uczestniczyły 24 osoby ze Szkół Podstawowych z Gliwic i Powiatu Gliwickiego .Ogólnie turniej wygrała SP w Paczynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali, dyplomy, kodeksy ruchu drogowego, elementy odblaskowe w postaci opasek odblaskowych, kamizelek odblaskowych, oraz książeczek edukacyjnych i inne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

4. Wiek uczestników – dzieci ze szkół podstawowych,

5. Kategoria uczestników ruchu drogowego – piesi, rowerzyści

6. Forma prowadzonych działań profilaktyczno-edukacyjnych, spotkanie – turniej

7. Uczestniczące media, forma przekazu, miejsce publikacji realizacji z przedsięwzięcia TV -TVT z Rybnika

8. Organizator (samorząd lokalny, fundacja, stowarzyszenie, placówka oświatowa, WORD) organizatorem byli: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Urząd Miejski w Toszku, Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach oraz WORD w Katowicach.

9. Finansowanie dodatkowe z budżetu jednostki organizatora, zaangażowane podmioty. j.w

10. Przekazane trwałe elementy profilaktyczno edukacyjne uczestnikom: j.w.

11. Informacja umieszczona na stronie KMP w Gliwicach - Tak