Jesienna lustracja dróg - 2010 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

2010 - rok pieszego

Jesienna lustracja dróg

Ostatnia środa września to dla policjantów z gliwickiej drogówki akcja „droga”. Zwiększona ilość patroli w całym powiecie przeprowadza kontrolę stanu dróg i oznakowania. Na ten dzień zaplanowano również odbiory i kontrole nowego oznakowania

Ostatnia środa września to dla policjantów z gliwickiej drogówki akcja „droga”. Zwiększona ilość patroli w całym powiecie przeprowadza kontrolę stanu dróg i oznakowania. Na ten dzień  zaplanowano również odbiory i kontrole nowego oznakowania na kilku gliwickich skrzyżowaniach. Policjanci w czasie dzisiejszej służby skupiali się na wyłapywaniu nieprawidłowości, które mogą powodować zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym. Jednym z przykładów złego stanu nawierzchni i oznakowania jest odcinek ulicy Rybnickiej na wysokości węzła z autostradą A4. Na wspomnianym odcinku po przebudowie drogi pozostały stare linie krawędziowe, które powinny być usunięte z nawierzchni. Linie te mogą wprowadzać w błąd kierowców jadących tą drogą, szczególnie podczas złych warunków pogodowych. Kolejnym uchybieniem jest pozostawienie w części jezdni drogi krajowej płyt betonowych po starym dojeździe do wysypiska śmieci. Jak po każdej takiej akcji policjanci odpowiedzialni za kontrolę infrastruktury drogowej będą wystąpili do odpowiednich organów o usunięcie uchybień.