Szkolenie kierowców PKM Gliwice - Ruch drogowy - prewencja - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Ruch drogowy - prewencja

Szkolenie kierowców PKM Gliwice

Kolejne przedsięwzięcie z dziedziny profilaktyki i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci przeprowadzili „jesienno-zimową" instrukcję dla kierowców PKM Gliwice.25 października 2016 r. W godzinach przedpołudniowych policjanci drogówki spotkali się na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach z prawie 100 kierowcami, którzy codziennie wyruszają na drogi śląskich miast. Prelekcja miała na celu przypomnieć pracownikom PKM-u zasady, których łamanie może powodować groźne w skutkach zdarzenia. W trakcie spotkania poruszano tematy: bezpieczeństwo pieszych przy warunkach jesienno-zimowych, zagrozenie, jakie niesie rozmowa przez telefon komórkowy. Omówiono również problem pośpiechu i wjeżdżania na skrzyżowanie w cyklu światła żółtego/ czerwonego. Inne zagadnienia to: „zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu", „kultura jazdy i przestrzeganie przepisów przez kierujących innymi pojazdami niż autobusy" oraz reagowanie na wykroczenia popełniane przez innych uczestników ruchu.