Bank Dobrych Praktyk - Dla policjantów - ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Dla policjantów - ogłoszenia

Bank Dobrych Praktyk

Komendant Główny Policji zaprasza wszystkich funkcjonariuszy do czynnego udziału w projekcie pt. "Bank Dobrych Praktyk". Każdy policjant ma możliwość brania udziału w dyskusjach na internetowym forum dyskusyjnym.

Komendant Główny Policji zaprasza wszystkich funkcjonariuszy do czynnego udziału w projekcie pt. "Bank Dobrych Praktyk". Każdy policjant ma możliwość brania udziału w dyskusjach na internetowym forum dyskusyjnym. Adres strony to: www.bdp.e-wspol.edu.pl

Celem wejścia na strone Banku Dobrych praktyk Kliknij TU