Kapelan Policji Diecezji Gliwickiej

Ksiądz Joachim Gondro poświęcił nową siedzibę komisariatu w Czechowicach

W uroczystości, która odbyła się 15 października br., uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoim zastępcą insp. Piotrem Kucią, gospodarz Czechowic-Dziedzic, Burmistrz Marian Błachut, zaproszeni burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu bielskiego,przedstawiciele służb mundurowych województwa śląskiego, zawiązków zawodowych działających w Policji, Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Policyjnych, przedstawiciele firm, instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z bielskim garnizonem oraz osoby, bez których powstanie komisariatu nie byłoby możliwe – wykonawcy i architekci.