Kronika KMP Gliwice

Sztandar Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

24 lipca 1919 roku utworzona została Policja Państwowa. Z tej okazji co roku obchodzone jest Święto Policji. Uroczystości w garnizonie śląskim odbyły się 19 lipca 2016 r. w Gliwicach i połączone zostały z nadaniem sztandaru gliwickiej komendzie.

Po mszy, w samo południe, w katedrze pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, policyjny Pododdział Honorowy Policji z pocztami sztandarowymi jednostek, przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach, przemaszerował na Plac Krakowski, gdzie odbył się apel. Dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. Jarosławowi Szymczykowi, który przeprowadził przegląd oddziałów.

Uroczysty ceremoniał przewiduje symboliczne wbicie gwoździ honorowych.

WYKAZ FUNDATORÓW I GOŚCI

DOKONUJĄCYCH WBICIA GWOŹDZI HONOROWYCH

 

 

 

 • Komendant Główny Policji – nadinsp. Jarosław Szymczyk,
 • Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – insp. Krzysztof Justyński,
 • Biskup Diecezji Gliwickiej – w zastępstwie ksiądz Joachim Godro
 • Starosta Powiatu Gliwickiego – Waldemar Dombek,
 • Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz,
 • Prezydent Miasta Knurów – Adam Rams,
 • Burmistrz Miasta Pyskowice – Wacław Kęska,
 • Burmistrz Miasta Sośnicowice – Marcin Stronczek,
 • Burmistrz Miasta Toszek – Grzegorz Kupczyk,
 • Wójt Gminy Gierałtowice – Joachim Bargiel,
 • Wójt Gminy Pilchowice – w zastępstwie wójta - Aleksandra Skwara
 • Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut,
 • Wójt Gminy Wielowieś – Ginter Skowronek,
 • Komendant Miejski Policji w Gliwicach – nadkom. Marek Bajcer,
 • Przedstawiciel korpusu oficerów KMP w Gliwicach – kom. Tomasz Tatara,
 • Przedstawiciel korpusu aspirantów KMP w Gliwicach – asp. szt. Piotr Górecki,
 • Przedstawiciel korpusu podoficerów KMP w Gliwicach – sierż. Kacper Sztegner,
 • Przedstawiciel korpusu szeregowych KMP w Gliwicach – post. Stanisław Sala,
 • Przedstawiciel pracowników cywilnych KMP w Gliwicach – Ewa Gwiazdowicz,
 • Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – nadkom. (w stanie spoczynku) Henryk Mikosz.

Z rąk Komendanta Głownego sztandar przejął nadkom. Marek Bajcer p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach.

Po uroczystym nadaniu sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, odbyło się wręczenie Medali za Długoletnią Służbę i za Zasługi dla Policji oraz aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne.

W obchodach policyjnego święta uczestniczyły władze wojewódzkie i samorządowe z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem i Prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem na czele, przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z policją oraz policjanci wraz z rodzinami.

Oficjalna część obchodów tegorocznego Święta Policji zakończyła się uroczystą defiladą i pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry KWP w Katowicach.

Film o uroczystości - Kliknij TU.

Dokumentacja foto: mł. asp. Magdalena Rajkiewicz KMP Gliwice