Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło Gliwice

Gliwice: Spotkanie z jubilatami

W dniu 12 czerwca 2015 roku w siedzibie koła SEiRP w Gliwicach odbyło się uroczyste spotkanie z jubilatami. Swoje 80 urodziny w tym roku obchodził Stefan Saluk, 75 urodziny Maria Marek, 70 urodziny Henryka Tokarczyk, Lucjan Gryzek i Józef Kalęba, a także okrągłą rocznice urodzin Mieczysław Gołąb natomiast Wanda i Czesław Pluszczewscy oraz Henryka i Franciszek Tokaczyk 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego - Złote Gody.

 

 

Wszystkim zaproszonym gościom Dyplomy Gratulacyjne wręczył prezes koła Henryk Mikosz oraz insp. Krzysztof Sowula Komendant Miejski Policji w Gliwicach wraz z podinsp. Marekiem Nowakowskim I z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach.

 

Ksiądz kapelan Joachim Gondro złożył wszystkim serdeczne życzenia oraz wręczył List Gratulacyjny od biskupa Diecezji Gliwickiej dla Wandy i Czesława Pluszczewskich oraz Henryki i Franciszeka Tokaczyk.

 

Waldemar Zygała