Powyżej 150 cm - bez fotelika - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Powyżej 150 cm - bez fotelika

Data publikacji 14.11.2017

Rodzice pytają, jak zmieniły się przepisy w zakresie przewożenia dzieci w samochodzie. W 2017 r. pojawiły się bowiem nowe unormowania. Obecnie obowiązek umieszczenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa uzależnione jest od jego wzrostu, a nie wieku. Co do zasady dziecko mierzące poniżej 150 cm należy przewozić w foteliku, nawet do momentu osiągnięcia pełnoletności!Zazwyczaj kierowcy pytają, kiedy nie trzeba stosować fotelika. Z obowiązku tego zwolniono kierowcę przewożącego na tylnym siedzeniu dziecko mierzące więcej niż 135 cm, jeżeli, ze względu na masę i wzrost dziecka, nie jest możliwe zapewnienie dla niego fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego, zgodnego z przewidzianymi warunkami. Co oczywiste, konieczne jest zapięcie pasów.
Unormowano również zasady przewożenia trójki małych dzieci w przypadku, gdy nie ma możliwości zainstalowania trzech fotelików z tyłu samochodu. W takim wypadku dziecko w wieku przynajmniej 3 lat może siedzieć pomiędzy dwójką dzieci w fotelikach, ale pod warunkiem, że zostało przypięte pasami bezpieczeństwa.
W praktyce przepis ten dotyczy auta 5-osobowego, ponieważ w przypadku samochodu 7-, 9- osobowego nie ma problemu z zainstalowaniem dodatkowego, trzeciego fotelika.

Bardzo istotną zmianą jest również nałożenie na rodzica lub opiekuna obowiązku dostosowania wymiarów fotelika do masy ciała oraz wymiarów dziecka, a także zamontowanie go zgodnie z zaleceniami producenta. Niestosowanie się do tych przepisów może skutkować karą grzywny.