Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło Gliwice