Rodzice zmarłego dziecka pod dozorem - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

Rodzice zmarłego dziecka pod dozorem

Data publikacji 17.04.2018

Wczoraj po południu prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód podjął decyzję wobec rodziców zmarłej 6-miesięcznej dziewczynki. 39-letni mężczyzna oraz 30-letnia kobieta usłyszeli już zarzuty. Wbrew obowiązkowi opieki nad córką rodzice narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Do czasu rozprawy sądowej para będzie przebywać na wolności pod dozorem policji.

 

Przypomnijmy: Kodeks karny mówi, że kto naraża osobę, nad którą ciąży obowiązek opieki, na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Gdy policja uzyska informację o sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez nietrzeźwego rodzica, prawo, a dokładnie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu zabezpieczenia, pozwala na odebranie dziecka rodzicowi nietrzeźwemu albo odurzonemu i umieszczenie nieletniego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej. Równocześnie powiadamiany jest prokurator i sąd rodzinny. Rozpoczyna się wówczas procedura sądowa.