DZIAŁANIA ,,NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Wiadomości

DZIAŁANIA ,,NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO"

15 kwietnia od godziny 6 do 22 na terenie miasta i powiatu gliwickiego, policjanci z drogówki będą prowadzić działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W akcji zostanie wykorzystany m.in. sprzęt monitorujaco-nagrywający. Działania ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" za zadanie mają zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych użytkowników dróg.

W szczególnym zainteresowaniu stróżów prawa znajdą się kierowcy dokonujący przewinień wobec pieszych i kierujących jednośladami. Statystyki wciąż wskazują, że najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, powstałych z winy kierujących, jest nieudzielenie pierwszeństwa. 


 

Przypominamy:

- pieszy ma pierwszeństwo na oznakowanym przejściu dopiero w momencie gdy się na nim znajduje. Jego wejście na przejście powinno być poprzedzone upewnieniem się, że nie spowoduje to zagrożenia dla niego oraz innych

- pieszy poruszając się poza terenem zabudowanym w okresie od zmierzchu do świtu zobligowany jest do posiadania odblasków, ponadto w momencie gdy droga nie posiada chodnika powinien poruszać się poboczem po lewej stronie jezdni