Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło Gliwice

Na potkaniu z Ewą Kopacz.....i Bronisławem Komorowskim

W dni 21 maja br. Premier Ewa Kopacz podczas pobytu w Gliwicach spotkała się na Politechnice Śląskie z seniorami uczestniczącymi w zajęciach w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego słuchaczami są również członkowie naszego koła SEiRP. W spotkaniu z panią Premier między innymi wzieli udział Grażyna Waryszak, Krystyna Kałuża, Wanda i Czesław Pluszczewscy oraz Henryk Mikosz.

Ewa Kopacz mówiła o roli seniorów i ulgach, jakie przygotował dla nich rząd. Obiecała również, że jeśli będzie jej dane być premier w kolejnej kadencji, to będzie aktywnie wspierała działalność uniwersytetów Trzeciego wieku. Jak zawsze czas zwerfikuje obietnice przedwyborcze.

Z kolei w piątek 22 maja 2015 r. swoją kampanię wyborczą na śląsku kończył prezydent Bronisław Komorowski.. Na spotykaniu z działaczami i sympatykami w Gliwicach był także prezes koła SEiRP Henryk Mikosz. Od Prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał książkę z dedykacją i autografem. Na szczęście mimo różnych preferencji politycznych członków naszego koła, nie doszło do rozłamu. Różne sympatie polityczne pobudziły jedynie dyskusje i wzmocniły jedność członków naszego koła.

Waldemar Zygała