2011 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

2011 - rok pieszego